PROFILY - Profily súťažiacich
 Nápoveda
Vľavo v časti VYBERTE SÚŤAŽIACEHO si zvolte príslušné začiatočné písmeno názvu súťažiaceho, ktorého máte záujem si pozrieť a potom si vyberte konkrétneho súťažiaceho.

Červenou farbou sú vyznačený súťažiaci, ktorí už majú aj vyplnený profil.

V zozname súťažiacich sa zatiaľ nachádazajú len tí slovenskí, ktorí boli prihlásení aspoň na jednu rally za posledné 4 roky. Samozrejme na požiadanie vieme doplniť aj zahraničných súťažiacich.
   rallyportal.sk - internetový portál o slovenskej rallyrp @ rallyportal . sk Copyright © 2011 rallyportal.sk