PROFILY - Profily jazdcov
 Nápoveda
Vľavo v časti VYBERTE JAZDCA si zvolte príslušné začiatočné písmeno priezviska jazdca alebo spolujazdca a potom si vyberte požadovaného jazdca.

Červenou farbou sú vyznačený jazdci, ktorí už nemajú aj vyplnený profil.

V zozname jazdcov sa zatiaľ nachádazajú len slovenskí jazdci, ktorí boli prihlásení aspoň na jednu rally za posledné 4 roky. Samozrejme na požiadanie vieme doplniť aj zahraničných jazdcov.
   rallyportal.sk - internetový portál o slovenskej rallyrp @ rallyportal . sk Copyright © 2011 rallyportal.sk