VÝSLEDKY - Jednotlivých podujatí
 Harmonogram - absolútne poradie

ČKUmiestnenieDlžka RSSpoj.úsekCelk.vzdJ.dobaČas
1Rožňava20:15
RS 1Rožňava7,0520:18
1AService A in1,208,250:1520:33
Service A7,051,208,250:20
1BService A Out0,150,1520:53
1CCieľ prologu0,900,900:0721:00
Prológ celkom7,052,259,30
1DŠtart I.etapy8:00
1EService B In0,180,180:058:05
Service B0,180,180:20
1FService B Out0,150,158:25
2Rožňava1,851,850:108:35
RS 2Rožňava7,058:38
3Podsúľová16,7523,800:329:10
RS 3Podsúľová13,569:13
4Uhorná50,1463,701:2510:38
RS 4Uhorná10,9010:41
4ARegrouping In9,5020,400:2511:06
Parc fermé - Rožňava0:12
4BRegrouping Out0,100,1011:18
4CService C In0,230,230:0511:23
Service C31,5178,72110,230:20
4DService C out0,150,1511:43
5Rožňava1,851,850:1011:53
RS 5Rožňava7,0511:56
6Podsúľová16,7523,800:3212:28
RS 6Podsúľová13,5612:31
7Uhorná50,1463,701:2513:56
RS 7Uhorná10,9013:59
7ARegrouping In9,5020,400:2514:24
Parc fermé - Rožňava0:12
7BRegrouping Out0,100,1014:36
7CService D In0,230,230:0514:41
Service D31,5178,72110,230:20
7DService D Out0,150,1515:01
8Podsúľová15,9015,900:2315:24
RS 8Podsúľová13,5615:27
9Uhorná50,1463,701:2516:52
RS 9Uhorná10,9016:55
9ARegrouping In9,5020,400:2517:20
Parc fermé - Rožňava0:12
9BRegrouping Out0,100,1017:32
9CService E In0,230,230:0517:37
Service E24,4676,02100,480:20
9DService E Out0,150,1517:57
10Hnilec50,7550,751:0819:05
RS 10Hnilec12,0019:08
10AService F In17,4529,450:3719:45
Service F12,0068,3580,350:20
10BService F Out0,150,1520:05
10CCieľ rally0,900,900:0520:10
Rally celkom106,53305,29411,87

   rallyportal.sk - internetový portál o slovenskej rallyrp @ rallyportal . sk Copyright © 2011 rallyportal.sk