TLAČOVÉ SPRÁVY - Rally komisia
1 / 7
                                                               Kongres FIA a schválené zmeny pre rally 2014


V dňoch 2. – 6. decembra sa uskutočnil v Paríži každoročný kongres FIA, ktorý bol toho roku aj volebný.

Delegáti z celého sveta potvrdili na ďalšie štvorročné obdobie vo funkcii prezidenta FIA Jeana Todta a zároveň zvolili prezidenta senátu FIA, viceprezidentov FIA a viceprezidentov pre šport, ktorí zastupujú jednotlivé svetadiely. Zástupcami Európy sa stali Michel Boeri z Monaka a Carlos Garcia Fuertes zo Španielska. Bola zvolená aj Svetová rada pre mobilitu a turistiku, Svetová rada pre motoristický šport a taktiež boli zvolení predsedovia a podpredsedovia jednotlivých športových komisii. Predsedom Rally komisie FIA sa stal A. Barfull zo Španielska a jej podpredsedom U. Schmidt z Nemecka. Predseda a podpredseda WRC komisie neboli zvolení. Kongres zvolil aj reprezentantov ostatných FIA orgánov.

V pracovnom programe sa kongres zaoberal aj zmenami v stanovách, venoval sa správe etickej komisie, súdnemu a disciplinárnemu poriadku FIA a schválil prijatie nových členských organizácii.

V piatok večer pokračoval kongres slávnostným vyhlásením majstrov sveta a víťazov v jednotlivých FIA majstrovstvách.

4. decembra zasadala Svetová rada motoristického športu. Schválila kalendáre jednotlivých FIA šampionátov a tiež predpisy pre jednotlivé disciplíny.

Prinášame podrobnejšie niektoré úpravy a zmeny systému majstrovstiev sveta v rally pre rok 2014:


- V záujme zvýšiť show a znížiť taktizovanie bude štartové poradie na asfaltových i šotolinových rally nasledovné:
1.    deň: jazdci P1 a P2 podľa priebežnej klasifikácie majstrovstva
2.    deň: jazdci P1 a P2 v obrátenom poradí klasifikácie 1. etapy súťaže
3.    deň: jazdci P1 a P2 v obrátenom poradí klasifikácie 2. etapy súťaže.
Týmto rozhodnutím odpadá kvalifikácia a voľba štartového poradia známa z tohoročného priebehu MS.

- Vozidlá, ktoré odstúpili ale budú reštartovať budú zaradené v štartovom poradí ďalšej etapy za skupinu jazdcov P1a P2.

- Teamy výrobcov už nemusia nominovať jedného stáleho jazdca na celý šampionát, postačí minimálne na 10 podujatí. Umožní to jednotlivým teamom väčšiu flexibilitu.

- V záujme pomoci promotérovi seriálu sa zjednocuje program súťaží MS. Slávnostný štart bude v štvrtok, posledná RS bz sa mala uskutočniť v nedeľu okolo 12:00 na podujatiach v Európe. Poslednou erzetou bude power stage, ktorej dĺžka je minimálne 10 km.

- Posádky zaregistrované v jednotlivých šampionátoch (WRC, WRC2, WRC3, JRWC) budú musieť mať na čelnom skle farebnú nálepku, aby bolo zrejmé v akom šampionáte jazdia a bodujú.

- Bola schválená aj zmena zadelenia súťažných vozidiel do jednotlivých tried pričom sa znížil celkový počet tried na 6 (5 + RGT). Podľa FIA, je systém teraz je taký, že čím silnejšie auto, tým nižšie číslo triedy (toto však platilo aj pri zadelení do tried, ktoré sa používalo v uplynulých 4 rokoch :) a teda do triedy RS1 sú zaradené v rámci svetového šampionátu vozidlá WRC.

- Jazdcom v klasifikácii WRC3 nebudú pridelené celoročné štartové čísla.

- Bola schválená jedna zmena kalendára MS 2014, termín Rally D´Italia sa posúva 8. jún.


Gabriela Szczeczinová

PORADIE 2014


JAZDCI MSR
1.  Grzyb 161
2.  Drotár 152
3.  Kukučka
125
4.  Majerčák 99
5.  Chvála
85
6.  Hanuš 81
7.  Valoušek
75
8.  Béreš ml.
72
9.  Trencseny 67
10.  Cserhalmi 65
 
SÚŤAŽ TEAMOV
1.  L Racing s.r.o. B 268
2.  Drotár Autošport 266
3.  L Racing s.r.o. A 196
4.  Subaru Komárno RT 111
 
JAZDCI SRP
1.  Kundlák 145

2.  Haluška 131

3.  Švec 128

4.  Vrábeľ 94

5.  Šablatúra 67

6.  Debnár 69

7.  Polovka 65

8.  Pazderák
55

9.  Revák 39

10.  Kacvinský 30

   rallyportal.sk - internetový portál o slovenskej rallyrp @ rallyportal . sk Copyright © 2011 rallyportal.sk