TLAČOVÉ SPRÁVY - Rally komisia
1 / 7
 

                                                                          Aké zmeny nás čakajú v rally 2014?


V uplynulých dňoch schválil Výkonný výbor Slovenskej asociácie motoristického športu Ročenku SAMŠ, ktorej súčasťou sú predpisy pre vypísané seriály vo všetkých motoristických disciplínach, ktoré spadajú pod športovú právomoc SAMŠ.
Prinášame vám časť informácii, ktoré sa týkajú systému Majstrovstiev Slovenska v rally 2014 a Slovenského Rally Pohára 2014.
 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally - MSR                
Majstrovstvá SR v rally 2014 sú vypísané pre držiteľov licencie jazdca vydanú ASN štátu patriaceho do FIA CEZ majstrovstva. Zahraniční jazdci nebudú mať v tomto roku povinnosť registrovať sa do MSR.
Držitelia licencie SAMŠ musia byť uvedení v nominačnom zozname jazdcov rally 2014.

MSR sa môžu zúčastniť tie isté vozidlá ako v minuloročnom šampionáte s jediným rozdielom, ktorý sa týka vozidiel WRC. Povolená je účasť iba tým vozidlám, ktorým už skončila homologácia.
Došlo však k zmene zaradeniu vozidiel do jednotlivých tried. RK SAMŠ rozhodla, že nebude akceptovať nové FIA rozdelenie do tried, ponechala vlaňajší systém (dôvody už boli zverejnené) avšak rozhodla o spojení niektorých tried.
Navyše vozidlám skupiny A a N, ktorým skončila platnosť homologácie bude v tejto sezóne umožnený štart v rámci hodnotenia MSR v pôvodnej skupine, do ktorej boli homologované. Tieto vozidlá boli vyčlenené so skupiny F a budú sa označovať NA a NN.
Historické vozidlá budú opäť hodnotené spoločne s „národnými historikmi“ avšak predpisy pre túto národnú skupinu NH boli trochu upravené.
Okrem absolútnej klasifikácie MSR, klasifikácie tried, historických vozidiel je vypísaná aj klasifikácia teamov podľa rovnakých pravidiel ako vlani. V roku 2014 nie je vypísaná samostatná absolútna klasifikácia pre „slovákov“.

Nedochádza k zmene predpisov pre dĺžku trate. V prípade, že celková dĺžka RS je vyššia ako 140 km, bude rally organizovaná ako dvojetapové podujatia a do celoročného hodnotenia sa výsledky jednotlivých súťažných dní započítajú samostatne.
Naďalej ostávajú v platnosti podmienky pre zápis do nominačného zoznamu – absolvovanie školenia, noví žiadatelia okrem rozšíreného školenia musia absolvovať i praktickú rallyškolu.
Pozitívna správa čaká na tých súťažiacich, ktorí v tomto roku odštartujú svoju prvú sezónu v rámci MSR – a to  znížené prihlasovacie vklady na všetkých podujatiach šampionátu.


Slovenský Rally Pohár SRP
Podmienky pre účasť jazdcov v „Pohári“ sa oproti vlaňajšku nezmenili. Avšak v Ročenke SAMŠ 2014 je predhlásená dôležitá zmena s platnosťou od 1.1.2015. Od budúceho roku budú do hodnotenia seriálu SRP započítané výsledky iba tých jazdcov, ktorí odjazdili v posledných 7 rokoch menej ako 4 sezóny v rámci SRP (MSR). To znamená, že ak niekto bude chcieť aj naďalej súťažiť iba v SRP, bude mu to umožnené, ale bude klasifikovaný (prípadne aj ocenený) iba na danom podujatí, nedostane body do seriálu.

V rámci povolených vozidiel boli v klasifikácii SRP ešte ponechané vozidlá „diesel“. Zatiaľ podmienečne na jeden rok, s tým, že sa bude kontrolovať ich súlad s Prílohou J pri technickom preberaní a aj v priebehu súťaže tak, ako u vozidiel v MSR.
Na druhej strane v SRP pre rok 2014 nie sú povolené historické vozidlá. Na Slovensku je v rally aktuálne nízky počet týchto vozidiel a preto je rozumnejšie, aby všetky súťažili iba v jednej spoločnej klasifikácii MSR, kde majú tieto vozidlá znížené prihlasovacie vklady. Navyše organizátori MSR môžu upraviť (skrátiť) trať pre nich, ak to budú okolnosti vyžadovať (napr. veľmi nekvalitný povrch RS) a ešte adekvátne upraviť výšku vkladov.
K ďalším zmenám v oblasti povolených vozidiel nedochádza. Nemenia sa ani vypísané klasifikácii a ani predpisy pre trať v SRP.

Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠ


PORADIE 2014


JAZDCI MSR
1.  Grzyb 161
2.  Drotár 152
3.  Kukučka
125
4.  Majerčák 99
5.  Chvála
85
6.  Hanuš 81
7.  Valoušek
75
8.  Béreš ml.
72
9.  Trencseny 67
10.  Cserhalmi 65
 
SÚŤAŽ TEAMOV
1.  L Racing s.r.o. B 268
2.  Drotár Autošport 266
3.  L Racing s.r.o. A 196
4.  Subaru Komárno RT 111
 
JAZDCI SRP
1.  Kundlák 145

2.  Haluška 131

3.  Švec 128

4.  Vrábeľ 94

5.  Šablatúra 67

6.  Debnár 69

7.  Polovka 65

8.  Pazderák
55

9.  Revák 39

10.  Kacvinský 30

   rallyportal.sk - internetový portál o slovenskej rallyrp @ rallyportal . sk Copyright © 2011 rallyportal.sk