TLAČOVÉ SPRÁVY - Rally komisia
1 / 7

                                                               Nové FIA triedy pre súťažné vozidlá v rally 2014


V týchto dňoch FIA postupne zverejňuje predpisy pre sezónu 2014. Ako sme informovali v predošlej správe FIA dňa 4. decembra 2013 schválila zmenu zadelenia súťažných vozidiel do jednotlivých tried.
Zachovala systém, ktorý kombinuje navzájom vozidlá starších skupín N a A s novou skupinou R ale znížila pôvodný počet tried z 10 na 6, čiže vytvorila triedy RC1 až RC5 + triedu RGT. Zachovala aj systém, že čím silnejšie auto, tým nižšie číslo triedy. Nové rozdelenie do tried vyzerá nasledovne:

RC1
WRC: 1,6 turbomotor
RC2
S2000-Rally: 1,6 turbomotor s 30 mm restriktorom
S2000-Rally: 2,0 atmosferický motor
skupina R5 (VR5)
skupina R4 (VR4)
skupina N s objemom nad 2000 cm3 (bývalé N4)
RGT
RC3
skupina A s objemom nad 1600 cm3 a do 2000 cm3
Super 1600
R2 (nad 1600 cm3 a do 2000 cm3 – VR2C)
R3 (atmo / s objemom nad 1600 cm3 a do 2000 cm3 – VR3C)
R3 (turbo/ s objemom do 1620 cm3 / nominálny objem – VR3T)
R3 (diesel/ s objemom do 2000 cm3 / nominálny objem – VR3D)
RC4
skupina A, s objemom do 1600 cm3
R2 (nad 1390 cm3 a do 1600 cm3 – VR2B)
Kit car, do 1600 cm3
skupina N s objemom nad 1600 cm3 a do 2000 cm3
RC5
skupina N s objemom do 1600 cm3
R1 (do 1600 cm3 – VR1A/VR1B)

Ak si porovnáme nové triedy s tými staršími, vidíme:
- do triedy RC1 sú zaradené výhradne vozidlá WRC určené pre majstrovstvá sveta
- trieda RC2 je veľmi rozsiahla, lebo sú v podstate zlúčené „vlaňajšie“ triedy 2 + 3, čiže v nej budú spolu vozidlá S2000 (atmosférické i 1,6 s turbom), R4, R5 a „N4“. Vozidlá R4 budú na konci roka 2014 končiť vo FIA majstrovstvách.
- nová trieda RC3 úplne zodpovedá vlaňajšej triede 5
- nová trieda RC4 je tiež rozsiahla, lebo spojila v sebe až 3 „vlaňajšie“ triedy (6, 7 a 8). Sú v nej vozidlá skupiny A (včítane kitcarov), R2 do 1600 cm3 a skupiny N s objemom od 1600 cm3 do 2000 cm3.
- v poslednej novej triede RC5 sú spolu spojené „staré“ triedy 9 a 10 (je totožná s triedou 9 MSR 2013 :), sú v nej teda vozidlá N do 1600 cm3 a vozidlá R1A aR1B.

Nové rozdelenie súťažných vozidiel do tried pre FIA majstrovstvá v rally stavia veľký otáznik pred Rally komisiu SAMŠ. Ak si totiž pokusne zatriedime vozidlá, ktoré sa zúčastnili MSR v roku 2013 podľa nového FIA delenia tried, zistíme, že 80% všetkých našich aut by bolo podľa nového systému v roku 2014 iba v dvoch nových triedach (RC2 a RC4), čo určite nie je optimálny stav.


Gabriela Szczeczinová

Rally komisia SAMŠ


PORADIE 2014


JAZDCI MSR
1.  Grzyb 161
2.  Drotár 152
3.  Kukučka
125
4.  Majerčák 99
5.  Chvála
85
6.  Hanuš 81
7.  Valoušek
75
8.  Béreš ml.
72
9.  Trencseny 67
10.  Cserhalmi 65
 
SÚŤAŽ TEAMOV
1.  L Racing s.r.o. B 268
2.  Drotár Autošport 266
3.  L Racing s.r.o. A 196
4.  Subaru Komárno RT 111
 
JAZDCI SRP
1.  Kundlák 145

2.  Haluška 131

3.  Švec 128

4.  Vrábeľ 94

5.  Šablatúra 67

6.  Debnár 69

7.  Polovka 65

8.  Pazderák
55

9.  Revák 39

10.  Kacvinský 30

   rallyportal.sk - internetový portál o slovenskej rallyrp @ rallyportal . sk Copyright © 2011 rallyportal.sk