ARCHÍV - SEZÓNA 2010 - SALGO-GEMER RALLY
1 / 2
 Priebeh 2 dňa - updated23.05.2010  08:28

V nedeľu večer skončila Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rally – ako ju hodnotíte? – spýtali sme sa Gabriely Szczeczinovej, ktorá na tomto podujatí zastávala funkciu koordinátora medzi národnými asociáciami SAMŠ a MNASZ.
Áno, skončilo podujatie, ktoré bolo svojim rozsahom najväčšou motoristickou akciou na Slovensku v roku 2010. Svojim charakterom to bola veľmi náročná, rozsiahla a ťažká automobilová súťaž. Rally sa započítavala do piatich majstrovstiev (Majstrovstvá Maďarska, Majstrovstvá Slovenska, Iharos & Goller Majstrovstvá Maďarska historických vozidiel, Majstrovstvo Maďarska Rally 2 a Slovenský Rally Pohár), čo znamenalo, že na jej štarte sa stretlo naozaj rozmanité štartové pole. Stretli sa tu súťažiaci z piatich európskych krajín, od tých najlepších – viacnásobných národných majstrov – zo Slovenska Béreš jn, Béreš sn., Drotár, z Maďarska Tóth Janika, Hercig, Turi, Hadik, z Poľska Grzyb, z Česka Orsák ... až po nováčikov v rámci Slovenského Rally Pohára. Navyše sa súťaž konala na rozsiahlom území dvoch štátov v troch centrách – Rimavská Sobota, Ózd a Salgótarján. Takže z hľadiska jej organizačného zabezpečenia sa v priebehu uplynulého týždňa absolvovali náročné „manévre“. Čo sa týka hodnotenia – tiež to nie je jednoduché. Hodnotenie závisí od toho, či sa na podujatie pozeráme z pohľadu diváka, jazdca, organizátora, alebo národnej ASN ... a tiež, či hodnotíme celé podujatie alebo jeho jednotlivé dni, alebo hodnotíme jednotlivé územia.

Ako ste spokojní s prvým dňom na území Slovenska?
Musím povedať, že sa výrazne lepšie podarilo zabezpečiť slovenskú časť súťaže. Posádky, či už naše domáce alebo zahraničné, sa vyjadrovali kladne ku všetkým trom zvoleným slovenským rýchlostným skúškam a dovolím si povedať, že celkovo trať na Slovensku bola po športovo-technickej stránke lepšia. Navyše dobre fungovala aj organizácia a zabezpečenie. Súťažné pole došlo do cieľa na Slovensku bez meškania, podľa časového harmonogramu, hoci dispečing súťaže sa neraz riadne zapotil. Okrem klasických súťažných problémov – zdržania v dôsledku technických kontrol vozidiel (odoberanie vzoriek paliva v tankovacej zóne v Tisovci), či havárii sme museli riešiť aj problémy, ktoré priamo nesúviseli s priebehom rally. Bol to napr. lekársky zásah, ošetrenie občana v osade pri Železníku, museli sme organizovať aj urgentný „prevoz“ príslušníkov Polície k násilnému trestnému činu v obci pri trati súťaže. Našťastie sa ale všetko podarilo zabezpečiť tak, že sme síce mali zopár horúcich chvíľ ale všetko išlo načas.

Ako prebiehal druhý súťažný deň na území Maďarska?
Tu, žiaľ musím povedať, že sa naplnili naše obavy ohľadom trate, najmä čo sa týka zaradenia šotolinového úseku na okruhovej RS Kisterenye. Naši maďarskí kolegovia z D-Moto nás ubezpečovali ešte v priebehu zimných mesiacov, že spomínaný 800 metrový úsek bude pripravený tak, že podklad cesty vydrží plánovaný počet prejazdov. Toto sa však nepodarilo dodržať. Musím síce konštatovať, že veľký diel viny spadá aj na počasie. Tri týždne pred súťažou, keď sa na trati malo finišovať nemohli na ňu kvôli sústavným dažďom mechanizmy ani výjsť. Maďarský organizátor dokonca týždeň pred štartom súťaže zvažoval možnosť, presunúť súťaž o niekoľko týždňov. Počasie sa s nami pohrávalo aj v priebehu samotnej nedele. Pred tretím kolom dostal organizátor varovanie meteorológov, strhol sa vietor, o chvíľu prišla búrka a následne krupobitie. Nakoniec riaditeľ súťaže rozhodol o zrušení tretieho prejazdu tejto erzety, čo verím, že mnohí súťažiaci privítali.

Spomínate havárie – ako dopadla súťaž z hľadiska nehôd?
Pre mňa osobne je na každej rally toto najdôležitejšie hľadisko. Som nesmierne rada, že nedošlo k nehode z vážnejšími následkami. Na slovenskej časti trate nedošlo k žiadnym zraneniam, ale v nedeľu v Maďarsku hneď na prvej erzete zasahovala sanitka, ktorá musela odviesť posádku súťažiacu v maďarskej Rally 2 do nemocnice. Spolujazdec bol len ošetrený a jazdec musel byť hospitalizovaný ale podľa správ, ktoré máme k dispozícii by mal byť v poriadku.

Verejnosti nie je celkom jasné hodnotenie – jednotlivé klasifikácie na súťaži
To je pravda, jednotlivé majstrovstvá, ktoré boli súčasťou tejto rally sa líšili nielen účastníkmi ale aj podmienkami účasti a hodnotenia / klasifikácie, čo kladie vysoké nároky na spracovanie výsledkov na jednej strane a na druhej strane môže trochu zmiasť menej informovaných priaznivcov motorizmu. Trochu na objasnenie - v Majstrovstvách Maďarska je súťaž hodnotená kompletne za oba súťažné dni, pričom posádky, ktoré nedokončili prvý deň, mali možnosť pokračovať v systéme super rally. V Majstrovstvách Slovenska a v Majstrovstve Maďarska historických vozidiel sa hodnotili samostatne oba súťažné dni, Slovenský Rally Pohár štartoval len v prvý súťažný deň na Slovensku a maďarská Rally 2 len druhý súťažný deň v Maďarsku. Z uvedeného vyplýva, že spracovanie výsledkov na tomto podujatí nie je jednoduchá záležitosť. Nielen, že sa líši systém zberu údajov o dosiahnutých časov v RS a penalizáciach v oboch štátoch, ale je tak veľa rozdielov v klasifikáciách, že už pred 3 rokmi sme rozhodli, že pri našich spoločných majstrovstvách, hoci podkladové dáta „idú“ spoločne, výsledky spracováva samostatne maďarská a slovenská spracovateľská skupina. 

Ako dopadol Slovenský Rally Pohár (SRP) ?
Myslím, že ho môžeme hodnotiť kladne. Osobne mám veľkú radosť, že posádky zvládli túto súťaž bez nehôd. Organizátori sa dlho zamýšľali, či je vôbec reálne zaradiť SRP do veľmi nabitého a nesmierne zložitého programu súťaže. Nakoniec prevážil argument a nedostatočnom počte podujatí pre SRP v kalendári 2010 a organizátor vyšiel v ústrety a zaradil „Pohár“ do súťaže. Potom sme všetci trochu „kúzlili“ s programom pre súťažiacich v tejto klasifikácii tak, aby účasť na rally bola pre teamy SRP finančne čo najmenej náročná. Napr. technické preberanie bolo zaradené až na sobotu ráno, keď už štartovala „veľká“ rally, čím sa pridalo trochu starostí technickým i športovým komisárom a samozrejme samotnému riaditeľstvu súťaže. Posádky „Pohára“ absolvovali na Gemeri v dvojročnej histórii SRP najnáročnejšiu súťaž z hľadiska obtiažnosti trate. Trať s celkovou dĺžkou 130 kilometrov, do ktorej boli zaradené tri rýchlostné skúšky s dĺžkou skoro 34 kilometrov absolvovali posádky ako jednu sekciu bez servisu a bez preskupenia. Z dvadsiatky odštartovaných súťažných vozidiel došlo do cieľa šestnásť. Odovzdávanie pohárov pre víťazov SRP sa žiaľ, muselo realizovať v inej, ako naplánovanej podobe. Verím, že na nasledujúcich súťažiach si to už „poháristi“ vychutnajú na cieľovej rampe ako je na slovenských rally zvykom.

Ešte slovo na záver?
Podrobné výsledky všetkých klasifikácii zájdu fanúšikovia na webstránke organizátora www.rallye.sk.
Na záver by som ešte raz chcela zablahoželať všetkým súťažiacim, ktorí úspešne došli do cieľa všetkých tu uskutočnených šampionátov a zároveň úprimne sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili k úspešnej organizácii a dobrému priebehu tejto rally.

Ďakujeme za rozhovor


Auto Klub Košice

 Na konci prvého dňa22.05.2010  15:13
 Salgó - Gemer online22.05.2010  07:39
PORADIE 2014


JAZDCI MSR
1.  Grzyb 161
2.  Drotár 152
3.  Kukučka
125
4.  Majerčák 99
5.  Chvála
85
6.  Hanuš 81
7.  Valoušek
75
8.  Béreš ml.
72
9.  Trencseny 67
10.  Cserhalmi 65
 
SÚŤAŽ TEAMOV
1.  L Racing s.r.o. B 268
2.  Drotár Autošport 266
3.  L Racing s.r.o. A 196
4.  Subaru Komárno RT 111
 
JAZDCI SRP
1.  Kundlák 145

2.  Haluška 131

3.  Švec 128

4.  Vrábeľ 94

5.  Šablatúra 67

6.  Debnár 69

7.  Polovka 65

8.  Pazderák
55

9.  Revák 39

10.  Kacvinský 30

   rallyportal.sk - internetový portál o slovenskej rallyrp @ rallyportal . sk Copyright © 2011 rallyportal.sk