RALLY - Predpisy
 Dokumenty na stiahnutie28.02.2010  02:46

FIA - Medzinárodná asociácia automobilového športu každoročne vydáva ročenku automobilového športu, súčasťou ktorej sú aj aktuálne verzie všetkých predpisov všetkých automobilových disciplín, ktoré sa v rámci FIA jazdia.

Okrem toho SAMŠ, nositeľ športovej autority na Slovensku, vydáva každoročne vlastnú ročenku a národné športové predpisy pre jednotlivé disciplíny.

V prílohe tohto článku sa nachádzajú všetky predpisy, ktoré by jazdci rally na Slovensku mali poznať.


Dokumenty vydávané SAMŠ

Ročenka SAMŠ 2012 - základný dokument SAMŠu, v ktorom sú popísané podmienky organizovania automobilových pretekov na Slovensku, podmienky a pravidlá pre získanie licencie jazdcov, činovníkov a rozhodcov, ich práva a povinnosti, vypísané seriály v príslušných automobilových disciplínach pre aktuálny rok, stanovy SAMŠ, organizačný poriadok, prehľad poplatkov, národné technické predpisy, kalendár všetkých podujatí atď...

Štandartné dokumenty - vzory dokumentov, ktoré sa používajú pri rally

 

Dokumenty vydávané FIA, ich slovenský preklad

Medzinárodný športový poriadok FIA /MŠP/ - základné pravidlé FIA, vysvetlenie pojmov, práva a povinnsti činovníkov a rozhodcov ...

Všeobecné predpisy - predpisy pre majstrovstvá, putovné poháre, trofeje a poháre FIA

Športové predpisy rally - predpisy pre FIA regionálne majstrovstvá v rally 2010 so zapracovanými zmenanmi pre Majstrovstvá Slovenska a Slovenský Rally Pohár

Príloha H - Odporúčania pre dohľad nad traťou a pohotovostné služby

Príloha L - Licencie

Príloha J - technické predpisy

Príloha K - technické predpisy pre historické vozidlá

Okrem týchto dokumentov, ktoré by sme mali ako jazdci a organizátori rally poznať a riadiť sa nimi,  FIA vydáva aj tieto ďalšie dokumenty, predpisy a prílohy:

Medzinárodný kalendár
Zoznam všetkých majstrov za predchádzajúci rok vo všetkých FIA majstrovstvách
Zoznam všetkých okruhov s medzinárodnou licenciou
Pravidlá jednania pred medzinárodným súdom
Športové predpisy pre ostatné automobilové disciplíny
Príloha A - Antidopingové pravidlá
Príloha G - Podmienky pre tvorbu medzinárodného kalendára
Príloha H - Podmienky pre schvaľovanie automobilových okruhov

 

Ročenka SAMŠ 2013
Štandartné dokumenty
MSR 2012
SRP 2012
Znaky OK/SOS
Nominacny zoznam rally 2013
Medzinárodný športový poriadok FIA 2012
Všeobecné predpisy 2011
Športové predpisy pre rally 2013
Príloha L MŠP 2012
Príloha H MŠP 2012
Príloha K MŠP 2011
NTP - Skupina F 2012
NTP - Skupina P 2012
Príloha J 2012-cl.251
Príloha J 2012-cl.252
Príloha J 2012-cl.253
Príloha J 2012-cl.254
Príloha J 2012-cl.254A
Príloha J 2012-cl.255
Príloha J 2012-cl.255A
Príloha J 2012-cl.260
Príloha J 2012-cl.260D
     
PORADIE 2014


JAZDCI MSR
1.  Grzyb 161
2.  Drotár 152
3.  Kukučka
125
4.  Majerčák 99
5.  Chvála
85
6.  Hanuš 81
7.  Valoušek
75
8.  Béreš ml.
72
9.  Trencseny 67
10.  Cserhalmi 65
 
SÚŤAŽ TEAMOV
1.  L Racing s.r.o. B 268
2.  Drotár Autošport 266
3.  L Racing s.r.o. A 196
4.  Subaru Komárno RT 111
 
JAZDCI SRP
1.  Kundlák 145

2.  Haluška 131

3.  Švec 128

4.  Vrábeľ 94

5.  Šablatúra 67

6.  Debnár 69

7.  Polovka 65

8.  Pazderák
55

9.  Revák 39

10.  Kacvinský 30

   rallyportal.sk - internetový portál o slovenskej rallyrp @ rallyportal . sk Copyright © 2011 rallyportal.sk